- Behangklaar stucwerk - Sausklaar stucwerk - Sierpleister - Sauswerk - Schilderwerk -
Stucadoorsbedrijf de Langen

Tips en Adviezen:Om het uit te voeren werk zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij voor u de volgende tips en of adviezen.

- Indien u de muren achter de radiotoren afgewerkt wilt hebben dan dient u er zelf voor te zorgen dat deze voor de werkzaamheden zijn verwijderd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zullen de radiatoren worden afgeplakt en zo veel mogelijk worden afgewerkt.

- Trapleuningen wanneer mogelijk verwijderen ook de beugels.

- Trappen die in welke vorm dan ook zijn afgewerkt dienen door uzelf afgeplakt te worden voordat de werkzaamheden starten. Wij zullen zo zorgvuldig mogelijk te werk zijn om eventuele beschadigingen te voorkomen. Wanneer er gaatjes of scheurtjes ontstaan en er eventuele vlekken zijn aanvaardt stucadoorsbedrijf de Langen geen aansprake- lijkheid.

- Wanneer er stopcontacten of eventuele lichtknopjes aanwezig zijn de afdekkapjes hiervan verwijderen voordat de werkzaamheden starten.

- Wanneer er verkleuring optreedt door bijvoorbeeld vocht, schimmel, oudeverf, behangresten of iets dergelijks. Wordt er geen garantie gegeven.

- Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid dient u de ruimte goed te ventileren het liefst een aantal dagen. Dit om scheurvorming te voorkomen.

- Het afplakken van deuren, ramen, sanitair, keuken en dergelijke zullen wij verzorgen. Vloeren kunt u wel zelf afdekken. U kunt hiervoor karton, dik plastic of zachtboard gebruiken. Het afdekken van de vloeren is niet verplicht wanneer wij dit voor u verzorgen zijn hier de vol- gende kosten aan verbonden:

- Tijdens de werkzaamheden mogen er geen andere werkzaamheden uitgevoerd worden. Dit om zo secuur mogelijk werk af te leveren en eventuele vertraging te voorkomen.

- Voor eventuele scheurvorming in het plaat materiaal kunnen wij geen garantie geven. Wij zullen aan de fabrieks en materiaalvoorschriften voldoen maar desondanks kan het voorkomen dat er scheurtjes ontstaan.

- Indien u binnen 2 weken na de oplevering van de gedane werkzaamheden onregelmatigheden ziet. Dan komt stucadoorsbedrijf de Langen terug om dit te herstellen. Wanneer er na het ge- dane werk, werkzaamheden door derden zijn verricht dragen wij hier geen verantwoording voor.

- Wij willen u erop wijzen dat het niet mogelijk is om houten ondergronden met sierpleister of gips af te werken.

- Luchtgaten in betonnen bouw muren dienen te zijn dichtgesmeerd. Wanneer dit niet het geval is kan het voorkomen dat u oneffenheden blijft zien en hierop geeft stucadoorsbedrijf de Langen geen garantie.